< <İşe Alım - Özok Kariyer

İnsan Kaynakları

kariyerÖzok Grubun, hedefine ulaşması için en önemli temel unsur çalışanlarıdır. İnsan kaynakları politikalarımız ve uygulamalarımız, Özok Grup vizyonu ile örtüşen hedefler doğrultusunda oluşturulmuştur.

Sürekli öğrenmeyi hedefleyen, verimli çalışan ve yüksek performansla organizasyon gelişmelerine uyumlu olarak şirket değerlerini kendi hedeflerine taşıyacak personelin gelişimi ve eğitimi için olanak tanımaktadır. Yapılmakta olan performans değerlendirmeleri ile gerekli olan ödüller, terfiler ya da atamalar sistemimiz içinde uygulanmaktadır.

Doğru kişinin, doğru yerde çalışıyor olması şirket stratejisi için çok önemlidir.

Özok Grup; dünya standartlarında, insan kaynakları yönetimi anlayışının benimsendiği ve uygulandığı sektörlerde herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir topluluk olmayı hedef olarak seçmiştir.

Etik değerlere bağlı, değişime açık, uzun vadeli düşünen, takım çalışmasına uyumlu, insana değer veren, eşitlik ilkesine inanan, iletişimde güçlü, analitik düşünen ve sonuç odaklı güvenilir kişilerle çalışmayı hedeflemiştir.

İş Başvuru Formu »